Autors: kurbadatilti.lv

Salienas pieslēgums autoceļam A10, Rīga – Ventspils

Vispārīga informācija

Projektētais Salienas parks atradīsies autoceļa A10 Rīga-Ventspils 18.km. Šobrīd abpus autoceļam ir neapbūvēta teritorija, kuru nākotnē, atbilstoši Babītes pagasta detalplānojumam ir paredzēts izmantot komercapbūvei, tiks būvēti iepirkšanās centri, biroji u.t.t. Projektā paredzēts izbūvēt satiksmes mezglu, paredzot pārvadu pāri valsts galvenajam a/c A10 Rīga-Ventspils un izbūvējot uzbrauktuves un nobrauktuves (rampas) paralēli a/c A10. Projekts izstrādāts SIA “E.Daniševska birojs” vadībā.
Projekta pasūtītājs: SIA ‘’Riga Retail Park Holdings”

Tilta galvenie parametri

Laiduma shēma: Pārvads pār A10: 110(17.5+3×25+17.5)+102(17+17+34+17+17)+160(17.5+5×25+17.5)
Rampas: 19.6+4×28+19.6
Gabarīts: Pārvads pār A10: NP11,5
Rampas: NP8
Aprēķina slodzes: Atbilstoši LVS EN 1991-2:2004
Konstrukcija: Nepārtraukta pēc-saspriegta dz/b plātne

Mērsraga ostas piestātnes Nr.6 rekonstrukcija

Vispārīga informācija

Mērsraga osta atrodas Rīgas jūras līča rietumu daļā. Osta izvietota abpus Mērsraga kanāla ietekai Rīgas jūras līcī, kas savieno Engures ezeru ar Baltijas jūru. Osta sākotnēji būvēta kā zvejas osta, bet mūsdienās nodarbojas arī ar kokmateriālu pārkraušanu. Tika izstrādāts tehniskais projekts, kas paredz piestātnes Nr.6 paplašināšanu zvejas kuģu apkalpošanai.
Projekta pasūtītājs: Mērsraga ostas pārvalde
Būvniecība: 2010-2011.

Piestātnes galvenie parametri

Piestātnes garums: 140,65m
Kordona līnijas augstums: +2,5m
Dziļums pie piestātnes: -8.00m
Aprēķina kuģis: L=120m, DWT=5000.

Gājēju tilts pār Mērsraga kanālu

Vispārīga informācija

Projektētais gājēju tilts atrodas Rojas novadā, Mērsraga ostā, blakus autoceļam P131. Tilts izbūvēts jahtu ostas rekonstrukcijas ietvaros un paredzēts ostas vajadzībām Mērsraga kanāla šķērsošanai. Tilta konstrukcija veidota no koka kopnes ar tērauda apakšjoslu, tilta klājs veidots no mitrum izturīga saplākšņa ar pretslīdes pārklājumu. Tilta pieejās izvietoti laidumi no tērauda sijām.
Projekta pasūtītājs: SIA “Drifts”
Būvniecība: 2010. gads.

Tilta galvenie parametri

Laiduma shēma: 5.25+22.3+5.25,
Ietves platums: 2m
Laiduma konstrukcija: Koka kopne ar tērauda apakšjoslu
Slodzes: Gājēju slodze atbilstoši LVS EN 1991-2

Autotransporta tilta pāri Ventas upei rekonstrukcija, Ventspilī

Vispārīga informācija

No inženiertehniskā viedokļa, būve ir unikāla, jo tas ir pirmais un vienīgais paceļamais tilts Latvijā. Tilts ir vairāklaidumu tēraudbetona tilts ar dubultu tērauda paceļamo laidumu. Tiltam tika veikta rekonstrukcija, visa tilta paceļamā daļa tika nomainīta, kas sevi ietver tērauda konstrukciju, betona klāju, piedziņas mehānismu un elektrisko aprīkojumu. Jaunais tilts ir ar divpusēji paceļamu daļu ar tādu pat laidumu kā vecajam.

Jaunā tilta paceļamās daļas galvenie rotācijas punkti ir novietoti jaunās pozīcijās, palielinot paceļamās daļas atvēršanās leņķi.

Projekta ģenerālprojektētājs SIA “Witteveen+Bos Latvia”, SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti”” piedalījās tilta paceļamās daļas laidumu un balstu konstrukciju projektēšanā un autoruzraudzībā.
Projekta pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde.
Būvniecība: 2009-2010. g.

Tilta galvenie parametri

Laiduma shēma: tilta kopgarums 281.14 m, statiskā shēma: 15.5+32.7+33+36.6+40(paceļamais laidums)+36.6+33+32.7+15.5.
Gabarīts: kopējais platums: 19.2m, brauktuves platums: 13.5 m, ietves: 1.5 un 2.5 m.
Aprēķina slodzes: atbilstoši standartam LVS ENV 1991-3:2004, a=0.8.
Paceļamā daļa: divpusēji paceļams: 15.48+15.48, atvēršanās leņķis: 85º, kuģu ceļa platums pie atvērta tilta: 31.37 m.
Konstrukcija: malējie laidumi veidoti no monolīta dzelzsbetona, visi pārējie, izņemot paceļamo daļu, no tēraudbetona, kas sastāv no tērauda sijas ar dzelzsbetona plātni. Paceļamais laidums – tīra tērauda konstrukcija.

Gājēju tilts pār Indras stacijas sliežu ceļiem

Vispārīga informācija

Lai nodrošinātu iespēju gājējiem droši šķērsot sliežu ceļus Indras dzelzceļa stacijā, tika izprojektēts gājēju tilts ar lēzenām pieejām, nodrošinot visu veidu gājēju satiksmi pār sliežu ceļiem.
Projekta pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš'”
Būvniecība: 2009.gads.

Tilta galvenie parametri

Laidums: 29,7m
Gabarīts: Ietves platums 2,75m
Aprēķina slodzes: Atbilstoši LVS EN 1991-2:2004
Konstrukcija: Brīvi balstīta tērauda kopne

Gājēju tilts pār Feimanku

Vispārīga informācija

Starptautiskā projekta LLI-006 “Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošībā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos” ietvaros tika realizēts projekts “Gājēju ietves izbūve un gājēju tiltiņa, apgaismojuma ierīkošana Riebiņos”.

Gājēju tilts atrodas Riebiņos, Riebiņu novadā, blakus autoceļam Viļāni-Preiļi-Špoģi. Tilta laidums veidots no koka kopnes ar tērauda apakšklāju, kas balstās uz dzelzsbetona pāļu pamatiem. Tilta klājs tiek veidots no dēļiem, kas izkārtoti tilta garenvirzienā. Lai palielinātu koka konstrukciju ilgmūžību, tiltam izveidota jumta konstrukcija no caurspīdīgām plastikāta loksnēm. Projekts izstrādāts SIA “Pk 19+93” vadībā.
Projekta pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts Ceļi”
Būvniecība: 2009. gads.

Tilta galvenie parametri

Laiduma garums: 16.8m
Ietves platums: 2.75m
Laiduma konstrukcija: kopne
Slodze: Gājēju slodze atbilstoši ENV 1991-3 2000

Tilta rekonstrukcija pāri Bērzei Upiniekos

Vispārējā informācija

Akmens velves tilts pār Bērzi atrodas Upiniekos apmēram 4 km uz Liepājas pusi no Bikstiem. Esošais tilts būvēts ap 19 gs. vidu. Sākotnēji tiltam bijušas divas velves, taču pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados viena saspridzināta un aizbērta. Projekta ietvaros tika saremontēti tilta mūri un velve, izbūvēts ceļa segums. Atjaunotas koka margas, kā tās izskatījās līdz 1944. gadam.
Projekta pasūtītājs: Bikstu pagasta padome
Būvniecība: 2009. gads.

Tilta galvenie parametri

Tilta garums ieskaitot atbalstsienu: 48m,
Brauktuves platums: 7.0m,
Velves laidums: 7,4m ar pusapaļu formum R=3,7m.

Jāņupes tilta rekonstrukcija

Vispārīga informācija

Tilta pār Jāņupi uz a/c A6 km 200.72 rekonstrukcijas tehniskais projekts paredzēja esošā 1960. gadā būvētā tilta demontāžu un jauna vienlaiduma dzelzsbetona tilta izbūvi.
Projekta pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts Ceļi”
Būvniecība: 2008. gads.

Tilta galvenie parametri

Laidumu shēma: Vienlaiduma rāmis ar slipām kājām (kāju augstums 4.8m, rāmja laidums L=21.4m), balstīts uz pāļu režģoga balstiem. Tilta kopējais garums 34m.
Gabarīts: Brauktuves platums 9m (9.3m starp barjerām), ar 1.5m platām ietvēm abās pusēs brauktuvei.
Aprēķina slodzes: Atbilstoši standartam LVS ENV 1991-3:2004
Konstrukcija: Monolīts dzelzsbetona rāmis ar slīpām kājām.

Neretas tilta rekonstrukcija

Vispārīga informācija

Tilts pār Neretu atrodas uz a/c A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža 157.95 km. Tiltam tika veikta rekonstrukcija, pastiprinot esošo laiduma konstrukciju ar monolītu dzelzsbetona plātni un saspriegtiem tērauda ārējiem stieņiem.
Projekta pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts Ceļi”
Būvniecība: 2008. gads.

Tilta galvenie parametri

Laidumu shēma: Vienlaiduma divkonsoļu tilts ar statisko shēmu 8+22.2+8, balstīts uz pāļu režģoga balstiem. Tilta kopējais garums 42m.
Gabarīts: Brauktuves platums 8.9m (9.2m starp barjerām), ar 1.0m platām ietvēm abās pusēs brauktuvei.
Aprēķina slodzes: LVS ENV 1991-3:2004, a=0.8.
Konstrukcija: Monolīta dzelzsbetona konstrukcija ar mainīgu siju augstumu, pastiprināta ar tērauda ārējiem stieņiem, dzelzsbetona plātne 13cm ar 12cm sabiezinājumu.

Mērsraga Ziemeļu mola rekonstrukcija

Vispārējā informācija

Mola rekonstrukcijas tehniskais projekts paredz 430 m gara mola izbūvi. Kā mola kodols tiek izmantots esošais mols, kurš tiek pastiprināts ar laukakmeņu nogāzēm 1. posmā, ar abpus molam iedziļinātām tērauda rievsienām no dzelzsbetona plātņu seguma 2. posmā. 3. un 4. mola posms veidots no jauna iedziļinot tērauda rievsienas un izveidojot laukakmeņu krāvumus.
Projekta pasūtītājs: Mērsraga ostas pārvalde
Būvniecība: 2006-2007.