Kategorija: Projekti

Tosmares ķuģubūvētavas sausā Doka Nr.2 remonts

Vispārējā informācija

Esošais sausais doks Nr.2 ir viens no diviem Liepājas Tosmāres kuģu būvētavā esošajiem dokiem, kurus būvēja Krievijas Imperators Nikolajs II laika posmā no 1898.g. līdz 1902.gadam.

Doka betona konstrukcijas atsevišķās vietās bija tiktālu nolietojušās. ka bija apdraudēta sliežu celtņa darbība. Doka remonts tika sadalīts vairākās kārtās. Pirmajā kārtā bija paredzēts atrisināt virsmas ūdeņu novadīšanu un remontēt doka sienas augšējo daļu zem sliežu celtņa.

Projekts izstrādāts SIA “BGS” vadībā

Projekta pasūtītājs: A/S “Tosmares kuģubūvētava”
Būvniecība: 2007. gads.

Vispārējie dati

Doka platums:
– doka gultnes līmenī 25.90m
– doka sienu virsdaļā 35.36m
Doka gultnes garums: 224.7m
Doka gultnes augstuma atzīme 10.40 līdz 11.1m zem jūras līmeņa

Gājēju tilts pār Cēsu pils grāvi

Vispārīga informācija

Projektētais gājēju tilts atrodas Cēsīs pie Cēsu pils. Tilts paredzēts muzeja apmeklētāju nokļūšanai pilī caur galvenajiem vārtiem. No tilta paveras skats uz vēsturiskā tilta mūriem. Tilta laidums veidots no koka sijām ar pasijām balstu vietā. Tilta klājs un margas arī veidotas no koka. Tilta balsti veidoti no dzelzsbetona uz dabīgas pamatnes. Balstu izbūves laikā zem viena no balstiem tika atklāta senas drenāžas sistēmas daļa.
Projekta pasūtītājs: SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa”
Būvniecība: 2006. gads.

Galvenie parametri

Tilta konfigurācija: atbilstoši SIA „Arhitektoniskās izpētes grupas” skicēm;
Platums starp margām: 3m;
Slodze: Gājēju slodze atbilstoši ENV 1991-3 2000;
Materiāls: koks, tērauds, dzelzsbetons.

Mākslas filmas „Rīgas sargi” dekorāciju – eksterjera izbūve

Vispārējā informācija

Tilti projektēti kinopilsētiņai Cinevilla, filmas Rīgas sargi uzņemšanai
Pasūtītājs: SIA „KRIPTO”
Būvniecība: 2005. gads.

Lībekas tilts pār Daugavu

1917. gadā Rīgā pāri Daugavai tika uzbūvēts Lībekas tilts. Tilta konstrukciju veidoja Hava tipa kopne. Projektā tika izstrādāts tilta laiduma kopnes fragments tā, lai realizētā kopne no filmēšanas skata punktiem izskatītos iespējami līdzīga kādreizējam tiltam, uz kura noritēja kaujas par Latvijas Valsts tapšanu.

Dzelzs tilts pār Daugavu

1871-1872. gadam pāri Daugavai tika uzbūvēts jauktas satiksmes tilts (laikā kad nebrauca vilcieni tiltu izmantoja ielas satiksmei). Tilta konstrukciju veidoja režģotas kopnes. Projektā tika izstrādāts tilta laiduma kopnes fragments.

Dzelzs tilta izgriežamā daļa

Dzelzs tiltam labajā krastā kuģu satiksmes izvadīšanai atradās izgriežams laidums. Izgriežamā laiduma balsts vēl saglabājies lejpus Dzelzceļa tiltam.

Projektējot izgriežamo laidumu tika izmantoti torņa celtņa gultnis un steķa celtņa sijas. Izbūvētais makets reāli funkcionē.

Tilta pāri Rēzeknes upei rekonstrukcija

Vispārīga informācija

Tilts pār Rēzeknes upi atrodas Rēzeknes pilsētā uz Atbrīvošanas alejas. Tilta rekonstrukcija tika veikta vienlaicīgi ar Atbrīvošanas alejas rekonstrukciju, izveidojot ielu ar četrām brauktuvēm. Projekts izstrādāts SIA “A VIDE” vadībā.
Projekta pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome.
Būvniecība: 2011.gads.

Tilta galvenie parametri

Laidumu shēma: Trīs laidumu tilts ar shēmu 11+20+11 m, tilta kopējais garums L=47.4 m.
Gabarīts: Brauktuves gabarīts G=2.5+4×4.0+2.5=21.
Aprēķina slodzes: Atbilstoši standartam LVS ENV 1991-3:2004, α=1.
Laiduma konstrukcija: Dzelzsbetona konstrukcija, mainīga augstuma pēcspriegta dzelzsbetona plātne.