Par Mums

SIA “Inženieru birojs “Kurbada tilti”” ir dibināta 2000. gada 15. martā, apvienojoties vairākiem sertificētiem būvinženieriem. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir tiltu un hidrotehnisko būvju projektēšanas un būvuzraudzības darbu veikšana.
Dažos gados projektēšanas birojs ir attīstījies līdz patstāvīgai firmai ar pieredzi tiltu un jūras hidrotehnisko būvju (molu, krastu nostiprinājumu, ostu piestātņu, kuģu ceļu) projektēšanā. Līdztekus projektēšanai uzņēmumam ir pieredze būvuzraudzības jomā, veicot tiltu un jūras būvju būvuzraudzību.
Uzņemums veic konsultāciju sniegšanu par specifiskiem tiltu un hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas jautājumiem. Uzņēmums aktīvi sadarbojas ar citām radniecīgām nozares projektēšanas un konsultāciju kompānijām, tādejādi dodot savu pienesumu nozarei savā specializācijā
Mūsu kompānija un mūsu inženieri aktīvi darbojas arī profesionālajās sabiedriskajās organizācijās tādās kā: Transportbūvju inženieru asociācija, Latvijas būvinženieru savienība, IABSE (International Association for Bridge and Structural Engineering).
Pašreiz uzņēmumā strādā 10 inženieri, no kuriem 5 ir būvprakses sertifikāts kādā no uzņēmuma darbības jomām.